Anonim – Windows 3.1

Anonim – Windows 3.1

Anonim na nagrodę przeznaczył oryginalny komplet dyskietek z Windowsem 3.1 – ta niecodzienna nagroda czeka dla osoby, która zajmie 2 miejsce w Wild Compo!