Regulamin compos

Informacje ogólne:

 • prace można przesyłać drogą elektroniczną na adres jenot@jenot.info lub złożyć osobiście w trakcie trwania party,
 • deadline dla prac oddawanych osobiście na party to sobota 17 sierpnia godz. 17:00, w przypadku „remote entries” – sobota 17 sierpnia, godz. 13:00,
 • compos odbędą się w sobotę, 17 sierpnia o godzinie 19:00,
 • głosują tylko obecni osobiście na Party (rozdanie votek o 18:30 w sobotę),
 • pytania na temat regulaminu, terminów, głosowania można słać na maila: jenot@jenot.info,
 • do każdej pracy powinien być dołączony tekstowy o nazwie takiej jak plik z pracą, z rozszerzeniem .txt i zawartością jak w szablonie, oczywiście plik należy uzupełnić właściwymi danymi ;),
 • każdy z uczestników może wystawić do dwóch prac w każdej z kategorii,
 • prace nie mogą być wcześniej publikowane lub wystawiane w innych konkursach,
 • maszyny „kompotowe” (MSX Protracker/MSX Multichannel/GFX Compos): Amiga 1200/060, Mac Mini G4/MorphOS,
 • votki z głosami będą zbierane bezpośrednio po zakończeniu wszystkich Compos, wyniki ogłosimy po policzeniu głosów, godzinę – dwie po zebraniu kart,  na stronie http://chal.pl, Facebooku i na PPA pojawią się w miarę możliwości tego samego dnia,

 

GFX Compo: 

 • format IFF – wszystkie prace będą wyświetlane w Deluxe Paint IV na A1200. Dopuszczalne wszystkie tryby OCS/ECS/AGA (PAL/NTSC). Prace w innych formatach nie będą przyjmowane.

 

MSX Protracker Compo:

 • moduły w formacie Protrackera, będą odtwarzane na Amidze 1200 (Paula) w Protrackerze 2.3e,
 • czas trwania modułu do 5 minut, jeśli moduł będzie dłuższy to zostanie wyciszony.

 

MSX Multichannel Compo:

 • moduły w dowolnym formacie, programy w których będą odtwarzane: Digibooster 1.7 (Amiga 1200), Milkytracker (MorphOS, AmigaOS 4.x) lub DigiBooster 3.x (MorphOS), proszę zaznaczyć w pliku tekstowym, w którym programie moduł ma zostać odtworzony. W przypadku braku tej informacji domyślnym programem będzie MilkyTracker,
 • czas trwania modułu do 5 minut, moduły dłuższe będą wyciszone.

Exe Compo:

 • dowolna praca (demo, intro, dentro, slideshow, gra itp.) w pliku wykonywalnym lub na bootującej dyskietce/obrazie dyskietki, możliwa do uruchomienia na jednej z maszyn: Commodore 64, ZX Spectrum (prace na ten komputer będą uruchamiane na Just Speccy 128), Amiga 500/ECS/1MB Chip/4MB Fast/HD/kick 1.3 lub 3.1, Amiga 1200/060/WB 3.1, Mac mini/MorphOS 3.x.

Wild Compo:

 • dowolna praca, która nie spełnia warunków pozostałych Compos – animacja, muzyka, grafika, film itp.