Zasady

AmiParty 29 – Regulamin Compos

Informacje ogólne:

 • prace można przesyłać drogą elektroniczną na adres amiparty@chal.pl lub złożyć osobiście w trakcie trwania party,
 • do każdej pracy powinien być dołączony plik tekstowy o nazwie takiej jak plik z pracą, z rozszerzeniem .txt i zawartością jak w szablonie umieszczonym na dole strony, oczywiście plik należy uzupełnić właściwymi danymi,
 • każdy z uczestników może wystawić jedną pracę w każdej z kategorii,
 • prace nie mogą być wcześniej publikowane lub wystawiane w innych konkursach,
 • deadline dla prac oddawanych osobiście na party to sobota 27 maja 2023 godz. 17:00, w przypadku „remote entries” – sobota 27 maja 2023, godz. 13:00,
 • compos rozpoczną się w sobotę, 27 maja 2023 o godzinie 19:00,
 • głosują tylko obecni osobiście na Party (rozdanie votek o 18:30 w sobotę),
 • pytania na temat regulaminu, terminów, głosowania można słać na maila: amiparty@chal.pl,
 • maszyny „kompotowe”:
  • Amiga Demo Compo: Amiga 1200 + Warp1260 KS 3.1 lub Blizzard 1260 KS 3.1, Amiga 500 0.5MB Chip + 0.5MB Slow, KS1.3, w razie potrzeby inna konfiguracja (po wcześniejszych ustaleniach), jednak Amiga Demo Compo to jak sama nazwa wskazuje Amiga Demo Compo, nie przemalowujemy w drodze wyjątków barw.
  • Amiga GFX Compo – Amiga 1200 + Warp 1260
  • Amiga Protracker Compo – Amiga 1200 + Warp 1260 oraz ProTracker 2.3d
  • Wild – tu zasady są luźne i można użyć w zasadzie każdej maszyny posiadanej przez organizatorów, prosimy jednak o wcześniejsze uzgodnienie szczegółów z organizatorami lub dostarczenie produkcji w postaci pliku wideo.
 • votki z głosami będą zbierane bezpośrednio po zakończeniu wszystkich Compos, wyniki ogłosimy po policzeniu głosów, godzinę – dwie po zebraniu kart,  na stronie http://chal.pl, Facebooku i na PPA pojawią się w miarę możliwości tego samego dnia,
 • w przypadku odwołania party – wszystkie prace i nagrody przechodzą na kolejny możliwy termin zorganizowania party, chyba, że uczestnik zechce wycofać swoją pracę
 • jeśli w danej kategorii ze względu na zbyt małą liczbę prac, nie zostaną przyznane wszystkie nagrody – nieprzyznane nagrody przechodzą na kolejną edycję z konkursami scenowymi
 • odbiór nagród:
  • bezpośrednio na party place przy ogłoszeniu wyników;
  • wysyłka na koszt organizatora w ramach EU
  • zwycięzcy spoza EU – wysyłka możliwa, jednak to zwycięzca zamawia i opłaca kuriera.

 

Amiga GFX Compo: 

 • Format IFF – wszystkie prace będą wyświetlane w Deluxe Paint IV na A1200. Dopuszczalne wszystkie tryby OCS/ECS/AGA (PAL/NTSC), dopuszczalne są prace w trybie “cycle palette”. Prace w innych formatach nie będą przyjmowane, 
 • prosimy dostarczyć kilka faz z procesu tworzenia obrazka.

 

 Amiga Protracker Compo:

 • Format MOD – moduły w formacie Protrackera, będą odtwarzane na Amidze 1200 (Paula) w Protrackerze 2.3d,
 • czas trwania modułu do 5 minut, jeśli moduł będzie dłuższy to zostanie wyciszony.

 

Amiga Demo Compo:

 • dowolna praca (demo, intro, dentro, slideshow, etc.) w pliku wykonywalnym lub na bootującej dyskietce/obrazie dyskietki, możliwa do uruchomienia na jednej z Amig: Amiga 500/OCS/0.5MB Chip/0.5MB Slow/KS 1.3, Amiga 1200/060/WB 3.1. Inne platformy okołoamigowe i nieamigowe z definicji i racji nagrody w tym roku lądują w kategorii Wild. 

Wild Compo:

 • dowolna praca, która nie spełnia warunków pozostałych Compos – animacja, muzyka, grafika, film itp.

 

Szablon pliku “nazwa_pracy.txt”:
---------------------------------------------
_____-----===== AMIPARTY XXIX =====-----_____
---------------------------------------------
COMPO: ......................................
TYTUŁ: ......................................
AUTOR/GRUPA: ................................
E-MAIL: .....................................
 Informacje dla organizatorów:
---------------------------------------------
Program, w jakim otworzyć pracę, specyficzne
wymagania itp. - informacje te nie będą poka-
zywane na bigscreenie.
---------------------------------------------
Informacje do wyświetlenia na bigscreenie (po
ogłoszeniu wyników najlepsze prace będą poka-
zane jeszcze raz na bigscreenie i te informa-
cje zostaną wyświetlone. W czasie Compos będą
prezentowane tylko prace bez dodatkowego info

 

Join the party!